0918 984 016
  • Deratizér.sk - Deratizácia, Dezinfekcia, Dezinsekcia

O NÁS

Naša firma pracuje v oblasti dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných služieb už viac ako 20 rokov.
Ponúkame profesionálne riešenia Vašich problémov v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, používame kvalitné a bezpečné prostriedky s certifikátmi pre výkon dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných činností.
Dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby ponúkame pre firmy, organizácie a súkromné osoby.
Ponúkame diskrétnosť na výkon dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných služieb, chodíme na autách bez reklamných polepov.
Tovar na dezinfekčnú, dezinsekčnú a deratizačnú činnosť nakupujeme vo veľkých množstvách, čím sme dosiahli výrazné zníženie cien oproti konkurencii, čo má pozitívny dosah na konečnú cenu pre našich zákazníkov.

KONTAKT

Elektronický: Kontaktný formulár
Telefonický:   0918 984 016

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

TRIDE INVEST, s.r.o.

Skuteckého 32, 974 00 Banská Bystrica

IČO: 31628281
DIČ: 2020456273
IČ DPH: SK2020456273
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. pob. Banská Bystrica
Číslo Účtu: 301083006 / 0900