Dezinfekcia

Vykonávame dezinfekcie pre

  • Reštaurácie a stravovacie zariadenia
  • Administratívne budovy
  • Vypratanie a dezinfekcia po vtáčom truse
  • Vypratanie a dezinfekcia bytov a domov po zosnulých
  • Poľnohospodárke objekty (maštale, stajne, kuríny, ….)
    • Dezinfekciu v takýchto objektoch vykonávame fogovaním prípadne striekaním
    • Dezinfekciu vykonávame aj nástrekom nehaseného vápna

Kontaktujte nás

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať